Menu

Taxatie

Makelen is een vrij beroep, echter om als gecertificeerd makelaar-taxateur te kunnen werken, is zowel een theoretische als een praktijkgerichte vakopleiding nodig. Aan deze opleidingseisen voldoet Laros Makelaardij, dit betekent dat we voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers zoals banken en woningstichtingen mogen taxeren.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden, Laros Makelaardij voldoet aan deze eisen en is aangesloten bij het NWWI. 

Heeft u een taxatie nodig? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Sinds 1 januari 2016 staat Hans Laros als register-taxateur (RT) geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs(NRVT). Deze inschrijving in het centrale register van gekwalificeerde vastgoed taxateurs toont aan dat Laros Makelaardij over actuele vakkennis beschikt en dat wij staan voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid. Wij werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij Nederlandse en internationale eisen.